Author: Jose

Wat is autisme?

Autisme is een afwijking ten opzichte van ‘normaal gedrag’ in de sociale communicatie en in wat heet ‘beperkt en repetitief gedrag’. Autisme komt voor bij ongeveer 2,5% van de mensen, wanneer je de definitie van ‘afwijking van normaal’ volgt.   It’s only fair to share…

sociale communicatie

Communicatie

Autisme wordt gekenmerkt door twee domeinen: Sociale communicatie en Bijzondere gedragingen. Sociale wederkerigheid, non-verbale communicatie, en relaties begrijpen, onderhouden en ontwikkelen, worden allemaal beïnvloed door overgevoeligheid. Overgevoeligheid is misschien wel het belangrijkste element in het tweede domein. In die zin staan die twee domeinen niet los van elkaar. In deze sectie gaat het om de […]

Bijzondere gedragingen

Wat zijn bijzondere gedragingen? Tics, routines en patronen, gefixeerde interesses, zintuigelijke waarneming, wie heeft ze niet? Wat maakt dan dat we de ene mens autistisch noemen en de andere mens niet? Dat zit hem niet zozeer in de gedragingen zelf, maar in de mate waarin. De meeste mensen hebben het niet op veranderingen, vooral de […]

De zonzijde van de medaille

De zonzijde van de medaille

Kwaliteiten, Diversiteit en inclusiviteit, Verschillende persoonstypes, Stereotype sterke kanten. Kortom: de zonzijde van de medaille. Want er wordt vaak een nadruk gelegd op de lastige kant van autisme, en die is soms tergend lastig, dat weet ik wel. Toch zit er een enorme kracht in het accepteren van de pijn die achter die last zit. Ik […]

Work-life balance

Work Life Balance

Hoe zorg je ervoor dat je alle ballen in de lucht houdt? Zelfzorg, familie en/of gezin, huishouden, vrienden, hobbies, werk. Dat moet allemaal gebeuren. Het liefst zonder dat de éne uit de lucht valt op het moment dat je het andere aandacht geeft. Dat alles valt of staat met planning. Met management. Met het aanbrengen […]