ADHD

ADHD en ADD

ADHD

AD(H)D is evenals autisme een informatieverwerkingsstoornis. In gezinnen met autisme zijn vaak AD(H)D-gezinsleden.

ADHD kent drie pijlers:

  • concentratieproblemen
  • impulsiviteit
  • hyperactiviteit

De comorbiditeit AD(H)D/autisme komt regelmatig voor. In de DSM-IV criteria voor ADHD punt E wordt autisme uitgesloten. Dat is de reden waarom sommige autisten ADHD-medicatie krijgen, maar niet de diagnose, hoewel ze wel aan de criteria voldoen. Deze contra-indicatie is komen te vervallen in de DSM 5. Sindsdien kunnen mensen gelijktijdig gediagnosticeerd worden met autisme én ADHD.

Mensen zitten ingewikkelder in elkaar dan de beschreven hokjes, de verschillen tussen ADHD en autisme zijn niet zwart/wit, dat maakt diagnosticeren lastig. Er zijn veel overeenkomsten. Ze kennen allebei een vorm van ‘hyperfocus’. Ze hebben allebei moeite met ‘overprikkeling’. Ze hebben allebei hun eigen soort ‘keuzeproblemen’.

ADHD bij volwassenen
Informatiefolder ADHD bij volwassenen van Balans

Hyperfocus

In mijn hoofd is het nooit stil, er is altijd wel een zekere focus is. Soms zelfs een extreme langdurige focus. Die lijkt op hyperfocus bij ADHD. Die focus is in zekere zin uitputtend, maakt dat ik ’s avonds gesloopt ben.

Autisten hebben een extreme langdurige focus

Bij mensen met ADHD is het evenmin stil in hun hoofd, het is chaos. Zijzelf zullen dat omschrijven als ‘gezellig’.  Zij kunnen zich moeilijk concentreren en hun hyperfocus is af en toe, en heel voorspelbaar (bijvoorbeeld bij computerspelletjes, hoewel iedereen weer anders is)

Overprikkeling

Autisten schakelen uit bij overprikkeling

Terwijl adhd-ers ook problemen hebben met overprikkeling, en door impulsiviteit hun eigen overprikkeling in stand houden. Anders gezegd: autisten schakelen uit bij overprikkeling, ADHD-ers schakelen op (er is niet veel fantasie nodig om te bedenken dat dat in sommige gezinnen gelijktijdig gebeurt en hoe het interactiepatroon er dan uitziet)

Keuzeproblemen

ADHD-ers hebben een keuzeprobleem. Ze willen vaak veel tegelijk. Autisten hebben een keuzeprobleem, ze willen precies wat in hun hoofd zit. Keuze worden bepaald door enerzijds impulsiviteit en anderszijds regels en routines. Voor beide groepen is het belangrijk om te leren bewust te kiezen.