Leven in extremen: autisme-theorieën

Leven in extremen: autisme-theorieën

Naast de eerste beschrijvingen van Kanner en Asperger bestaan er voor autisme gangbare theoretische verklaringsmodellen. Allemaal verklaren ze op hun beurt een deel van ‘autisme’. De theorie die het gehele concept ‘autisme’ verklaart bestaat niet. En misschien kan die niet bestaan, omdat autisme geen éénduidige staat is, maar een vergaarbak van een heleboel verschillende ‘staten’, die slechts twee dingen gemeen hebben: een afwijking ten opzichte van de norm voor enerzijds sociale communicatie en anderzijds bijzondere gedragingen (in de praktijk meest veroorzaakt door over- en onderprikkeling).

Het eerste setje van drie theorieën wordt doorgaans bij elkaar genoemd:

Theory of Mind (ToM) (Simon Baron-Cohen, 1985)
Centrale coherentie (Uta Frith, 1989)
Executieve functies (Sally Ozonoff, 1995)

Drie andere in Nederland gangbare modellen zijn:
Contextblindheid (Peter Vermeulen, 2009)
Sensorisch perceptuele theorie, (Carl Delacato, 1974) zie ‘zintuigelijke waarneming’)
Het socio-schema (Delfos, 2001)

autisme fragmentarisch waarnemen

Fragmentarisch waarnemen bij autisme

Je kijkt met je neus… fragmentarisch waarnemen Dat is vermoedelijk de zin die ik in mijn jeugd het meest gehoord heb. Neem een la vol servetringen, pasjes, onderzetters, ovenwanten, en sleuteltjes. En mijn sleutel ligt daar tussen. Een autist ziet alles: de vlekken op de ovenwanten, de patronen op de pasjes, de tierelantijntjes op de … Lees verder Fragmentarisch waarnemen bij autisme

Een regenboog aan leeftijden – Delfos

Een regenboog aan leeftijden – Delfos (2001)

Het Socio-schema van Delfos Autisme is eerder een vertraging is in de ontwikkeling dan een beperking, volgens Martine Delfos. Zij spreekt over een regenboog aan leeftijden in de mens met autisme, daar kan ik mij op relationeel gebied aardig in vinden. Op de middelbare school ben ik doorgegaan voor absolute nerd. Dat dekte de lading aardig. Het is natuurlijk … Lees verder Een regenboog aan leeftijden – Delfos (2001)

Centrale coherentie – Frith

Centrale coherentie – Frith (1989)

Het filteren van informatie bij binnenkomst Centrale coherentie gaat over het waarnemen van prikkels en hoe deze worden gefilterd. Bij een matige centrale coherentie worden prikkels minder of niet gefilterd. Daardoor zijn veel details zichtbaar, in plaats van het grote geheel. De volgende autistische kenmerken worden toegeschreven aan de centrale coherentie: Detailwaarneming of fragmentarisch waarnemen. … Lees verder Centrale coherentie – Frith (1989)

Executieve functies – Ozonoff

Executieve functies – Ozonoff (1995)

De kwaliteit van de informatieverwerking Met executieve functies wordt zoveel bedoeld als de snelheid en kwaliteit van informatieverwerking. Wanneer executieve functies minder werken, wordt de informatie niet goed gefilterd. Een gevolg is dat prikkels ongefilterd binnen komen, je hoort alle geluiden, ziet alle details. En dat leidt af. Dat gaat ten koste van je ´werkgeheugen´. … Lees verder Executieve functies – Ozonoff (1995)

Theory of Mind (ToM) – Baron Cohen

Theory of Mind (ToM) – Baron Cohen (1985)

Weten wat een ander denkt Theory of Mind, of Mindblindness, is een concept dat mede is uitgewerkt door Simon Baron Cohen. In het kort komt het er op neer, dat je je kan inbeelden hoe iets voor een ander is. Bij een slechte ToM is het lastig in te schatten wat de ander bedoelt, en … Lees verder Theory of Mind (ToM) – Baron Cohen (1985)

Contextblindheid - Vermeulen

Contextblindheid – Vermeulen (2009)

Alle informatie is gekoppeld aan een context Contextblindheid betekent zoiets als het niet kunnen onthouden van namen, gezichten, feiten, etcetera los van de situatie. Dat wanneer je iemand altijd strak in het pak ziet, en hem ineens in het zwembad tegen komt, dat je dan niet gelijk weet wie het is. Dat je als het ware … Lees verder Contextblindheid – Vermeulen (2009)