succesvol autisme

Autisme en succesvol?

Wat voor de éne succesvol autisme is, hoeft dat voor een ander absoluut niet te zijn

Veel geld verdienen? Of jezelf mogen zijn? Of de maatschappij niets kosten? Op jezelf kunnen wonen? Een relatie hebben en/of kinderen? Vier keer per jaar op vakantie gaan? In balans zijn? Met beide voeten op de grond staan? Een gezonde geest hebben in een gezond lichaam? Perfect in conditie zijn? Stralen? Nooit ziek zijn? De beste zijn? Elk jaar de marathon lopen? Wat is succesvol autisme?

Over ‘succesvol’ autisme wordt veel gezegd, niet in de laatste plaats op autisten-fora. De beste bijdrage die ik tot nog toe ben tegengekomen en waar ik me graag bij aansluit is deze van tistje.com:

“Wat is dan ‘succesvol leven’ (met autisme) voor mij? In elk geval niet, zoals in sommige advertenties op bedenkelijke websites, genezen zijn van autisme of autistisch gedrag.

Succesvol leven draait voor mij vooral rond evenwichten vinden. Evenwichten tussen aanpassen en mezelf zijn, tussen mogelijkheden en grenzen, tussen trucjes toepassen en authentistisch zijn,

Het betekent ook evenwicht vinden in voldoende geld verdienen om te ontwikkelen en aandacht te hebben voor wie ik lief heb. Evenwicht in kosten en baten, met zo weinig mogelijk zoveel mogelijk gedaan krijgen.

Daarnaast is het ook evenwicht vinden in wat ik niet graag doe zo energiebewust mogelijk doen en wat ik graag doe passioneel doen. Of tussen perfectionisme en een resultaat neerzetten: voor de helft zo goed doen als ik van plan was en voldoende ruimte overhouden voor sociale omgang.

Succesvol leven betekent voor mij ook goed voorbereid zijn en plannen zodat ik kan open staan voor het onverwachte dat komt. Het is afspraken nakomen, vertrouwd worden en vertrouwen. En niet in het minst is het elke avond op een prikbord minstens een positieve ervaring of realisatie kunnen opschrijven.”

– Tistje, 29 november 2013 op tistje.com

Bovendien zijn voorwaardelijke succesfactoren, zoals jezelf kunnen en mogen zijn, collega’s die zien wanneer je onder- of overprikkeld raakt en iets met die signalen doen (je bijvoorbeeld naar huis sturen) en een thuis-situatie die je autisme ondersteunt. Iemand die voor je kookt als het je teveel is, of iemand die het huishouden van je overneemt. En wat ook kan helpen is wanneer je ondersteund wordt door je omgeving. Familie die rekening met je houdt, vrienden die je begrijpen.

Dat er zoveel voorwaarden zijn, geeft eigenlijk al aan waarom het regelmatig mis gaat bij mensen met autisme.

Of autisten standaard in de Wajong moeten zitten? Nee, dat vind ik niet. We zijn toch niet allemaal hetzelfde? Het is goed dat de Wajong en de WIA er zijn, juist omdat het evenwicht tussen vallen en opstaan zo precair is. En het is goed dat er inclusiviteit mogelijk is.

Succesvol betekent voor mij zelfverwezenlijking. Worden wie ik ten diepste ben

Ik heb  een reguliere baan, en daar ben ik blij mee! Anderen zijn blij met hun plek bij de sociale werkplaats, hun eigen bedrijf, hun zorgboerderij, hun kluizenaarsbestaan. We zijn allemaal anders. Succesvol betekent voor mij zelfverwezenlijking. Worden wie we ten diepste zijn, binnen de aanvaardbare maatschappelijke grenzen. Succesvol is samen, zelfs als dat soms alleen betekent.