Comorbiditeiten

Comorbiditeiten

comorbiditeiten

 

AD(H)D

Depressie en burn-out

Hoogbegaafdheid

ADHD

ADHD en ADD

ADHD AD(H)D is evenals autisme een informatieverwerkingsstoornis. In gezinnen met autisme zijn vaak AD(H)D-gezinsleden. ADHD kent drie pijlers: concentratieproblemen impulsiviteit hyperactiviteit De comorbiditeit AD(H)D/autisme komt regelmatig voor. In de DSM-IV criteria voor ADHD punt E wordt autisme uitgesloten. Dat is de reden waarom sommige autisten ADHD-medicatie krijgen, maar niet de diagnose, hoewel ze wel aan … Lees verder ADHD en ADD

Depressie

Depressie

Depressie is geen kenmerk van autisme Maar… met autisme, met een hoge prikkelgevoeligheid, loop je wel grote kans op een depressie, omdat sommige kenmerken van autisme maken dat je sneller een depressie krijgt. Zelfde geldt voor angst. Door afwijkingen in de amygdala is er biologisch gezien sneller sprake van angst. Voor deze comorbiditeiten kan je … Lees verder Depressie

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid – kenmerken Hoogbegaafdheid – kenmerken lijken op kenmerken van autisme. Het verschil is dat hoogbegaafdheid wordt vastgesteld aan de hand van een meting van de intelligentie op een test waarmee met name kristal-intelligentie wordt gemeten. Autisme wordt vastgesteld aan de hand van observaties van gedrag. De volgende autisme-kenmerken zijn gemeengoed bij hoogbegaafden: Bijzonderheden in … Lees verder Hoogbegaafdheid