Depressie

Depressie

Depressie is geen kenmerk van autisme

Maar… met autisme, met een hoge prikkelgevoeligheid, loop je wel grote kans op een depressie, omdat sommige kenmerken van autisme maken dat je sneller een depressie krijgt.

Zelfde geldt voor angst. Door afwijkingen in de amygdala is er biologisch gezien sneller sprake van angst. Voor deze comorbiditeiten kan je een terugval- en herstel-plan maken, wanneer je weet dat ze autisme-gerelateerd zijn.

Veel vrouwen en hoger functionerende mannen komen nooit achter hun autisme, of bij toeval omdat iemand in hun omgeving de diagnose krijgt, waarin ze zich herkennen. Daarentegen krijgen deze mensen vaak een enkele diagnose ‘depressie’. Vervolgens wordt de depressie behandelt, en komt weer terug, omdat niet de kern of de oorzaak wordt aangepakt. Namelijk de overprikkeling en energie-leegloop die ontstaat door autisme, en die de depressie aanwakkert.

Het is een valkuil om depressie-kenmerken als somberheid, afgewezen worden, miscommunicatie of eenzaamheid sec te behandelen. Allemaal zijn ze een direct gevolg van overprikkeling met te weinig hersteltijd. Daar ligt dus ook de oplossing, denk ik. Het aanpassen van de omstandigheden kan altijd en overal. Dat wil niet zeggen dat je een kluizenaar moet worden, of je minder sociaal moet opstellen. Integendeel, dat zou ik allebei niet zomaar aanbevelen.

Behandel de overprikkeling, dan vermindert de depressie

Hoe kan je overprikkeling voorkomen? Hoe kan je door minder prikkels in je omgeving je depressie aanpakken? Je kan je kamer/huis anders inrichten, met meer structuur en rustige kleuren. Je kan je agenda anders inrichten, met een goede balans tussen prikkels en rust. Je kan oordoppen nemen, verduisterende gordijnen, uitzoeken waar jouw energie-lekken zitten, en wat jouw energiegevers zijn. Je kan bedenken wat jij en wat anderen op welke momenten kunnen doen om de situatie voor jou zo low effort mogelijk te maken/houden.

Er is zoveel dat je kan doen. Maar rustig aan, voordat je depressie overgaat in een burn-out. Het is belangrijk om een depressie serieus te nemen. Iedereen heeft wel eens last van een dipje, of van een sombere bui. Dat is nog niet meteen een depressie. Wat is dan wel een depressie, en hoe herken je die?

Depressie-kenmerken uit de DSM IV

A. Gedeprimeerde stemming of verlies van belangstelling of genoegen.

Bij deze twee criteria moet worden uitgesloten dat ze zijn veroorzaakt door een lichamelijke aandoening of stemmingsincongruente wanen of hallucinaties. Het volstaat om één van deze symptomen te hebben indien het gepaard gaat met minstens vier van de volgende symptomen:

  • Gedeprimeerde stemming gedurende het grootste deel van de dag.
  • Duidelijke daling van belangstelling in aangename activiteiten.
  • Veranderende eetlust en duidelijke gewichtstoename of gewichtsverlies.
  • Verstoord slaappatroon of slapeloosheid of meer slapen dan normaal.
  • Veranderingen in activiteitenniveaus, rusteloosheid of zich beduidend langzamer bewegen dan normaal.
  • Vrijwel alle dagen vermoeidheid of energieverlies.
  • Gevoel van schuld, hulpeloosheid, bezorgdheid, en/of vrees.
  • Verminderde capaciteit om zich te concentreren of besluiten te nemen.
  • Suïcidale gedachten.

B. De symptomen voldoen niet aan de criteria voor een gemengde episode.

C. De symptomen veroorzaken klinisch significant lijden of belemmering in sociale, beroepsmatige of andere belangrijke omstandigheden.

D. De symptomen zijn niet het gevolg van directe fysiologische effecten van middelengebruik (bijvoorbeeld drugs of medicatie) of een somatische aandoening (bijvoorbeeld hypothyreoïdie).

E. De symptomen kunnen niet beter worden verklaard door rouw, bv. na het verlies van een geliefde persoon, de symptomen duren langer dan twee maanden of worden gekenmerkt door belemmering in het functioneren, preoccupatie met waardeloosheid, suïcidale gedachten, psychotische symptomen of psychomotorische retardatie.

Er kan onderscheid gemaakt worden in de ernst van een depressie aan de hand van het aantal symptomen, hierbij dient wel in ogenschouw te worden genomen dat de mate van lijdensdruk voor het grootste gedeelte de ernst van een depressie bepaalt.

In de literatuur wordt er van het volgende uitgegaan:

Symptoom depressie: Er wordt slechts voldaan aan een van de criteria van een depressie.
Syndroom depressie (Minor depression): Er wordt voldaan aan 2-4 symptomen.
Stoornis depressie (Major depression): Er wordt voldaan aan 4-9 symptomen.

Depressie-test

Wanneer je twijfelt of je een depressie hebt, of het nog zekerder wil weten, kan je op de site van het fonds psychische gezondheid de depressie-test doen. Op deze site vind je bovendien handige tips en verwijzingen naar instanties die eventueel kunnen helpen bij het uit de depressie komen:

Fonds psychische gezondheid

 

Filed under: