Diversiteit en inclusiviteit

Persoonstypes, Verschillen, enzovoort

 

Diversiteit in organisaties – antropologisch bekeken

Er zijn mutaties nodig ter overleving van de soort. Hoe groter de variëteit binnen de soort, hoe beter de overlevingskansen zijn. Diversiteit is geen stoornis, maar een noodzakelijke verrijking:   It’s only fair to share… Gerelateerd

Inclusie – autisme op de werkvloer

NVA 2011 presentatie van diederik weve:   It’s only fair to share… Gerelateerd

Erfelijkheid

Jung persoonstypes

Een wijdverbreid misverstand: Introvert ben je wanneer je je energie haalt uit je eigen gedachten, ideeën. Wanneer je graag alleen bent. Dit in tegenstelling tot extraverten, die energie halen uit het contact met anderen. En nu komt het: Expressief ben je wanneer je je uitdrukkelijk uit, wanneer je makkelijk voor je mening uitkomt. Dit in … Lees verder Jung persoonstypes

Bestaansrecht

Mijn autisme-diagnose ervaar ik als handig. Het geeft mij een handreiking over hoe ik het beste met mezelf om kan gaan. Het verklaart een deel van mijn gedrag, een deel waar ik mij bij tijd en wijle flink schuldig en rot over heb gevoeld. En niet in de laatste plaats is mijn diagnose zinnig voor … Lees verder Bestaansrecht