Diversiteit in organisaties – antropologisch bekeken

Er zijn mutaties nodig ter overleving van de soort. Hoe groter de variëteit binnen de soort, hoe beter de overlevingskansen zijn.

Diversiteit is geen stoornis, maar een noodzakelijke verrijking:

 

Filed under: