Een regenboog aan leeftijden – Delfos (2001)

Een regenboog aan leeftijden – Delfos

Het Socio-schema van Delfos

Autisme is eerder een vertraging is in de ontwikkeling dan een beperking, volgens Martine Delfos.

Zij spreekt over een regenboog aan leeftijden in de mens met autisme, daar kan ik mij op relationeel gebied aardig in vinden. Op de middelbare school ben ik doorgegaan voor absolute nerd. Dat dekte de lading aardig.

Het is natuurlijk moeilijker vriendschappen aan te gaan, wanneer de anderen op nagenoeg alle levensgebieden andere interesses hebben, op sommige gebieden voor en op andere gebieden achter lopen bij jou. Het is makkelijker om vriendschappen aan te gaan met gelijken. Wat als de gelijken moeilijk te vinden zijn?

Plus dat je met autisme minder oefening hebt, omdat je ofwel later begonnen bent met vriendschappen, ofwel vaak je neus hebt gestoten en daarom de boot afhoudt. Terwijl je aan de andere kant juist meer oefening nodig heb, omdat social skills van nature niet je sterke kant zijn.

Dat maakt het aangaan en onderhouden van vriendschappen en relaties bij autisme complex en lastig. Dat is een direct gevolg van het gebrek in sociale communicatie.

Er zijn twee kanttekeningen die ik hierbij wil maken:

  1. niet alles autisme-gerelateerd is
  2. autisme op zich hoeft geen relatie in de weg te staan

Ten eerste is de mate van beperking op dit punt mijns inziens nogal divers (ervaringen, overige vaardigheden en intelligentie spelen hierin een grote rol speelt, denk ik). Ten tweede worden de leeftijdsverschillen relatief kleiner tussen mensen naarmate we ouder worden (toen ik 10 was, waren mijn vriendinnetjes 9 en 10, nu ik 45 ben zijn mijn vriend(inn)en tussen de 30 en de 65). Dit laatste is anderszins misschien de reden waarom een autistische persoonlijkheid meer opvalt op latere leeftijd, dat ik (en andere autisten van zichzelf) het gevoel hebben dat de autistische kant duidelijker wordt, naarmate ik we ouder worden.

Martine is een wetenschapper en geen showmaster, dus je moet even door de presentatie-skills heen kijken, en dan is het een bijster interessante presentatie:

In de categorie ‘Autisme theorieën’:

Een regenboog aan leeftijden – Delfos

Een regenboog aan leeftijden – Delfos

Contextblindheid - Vermeulen

Contextblindheid – Vermeulen

Leven in extremen: autisme-theorieën

Leven in extremen: autisme-theorieën

Centrale coherentie – Frith

Centrale coherentie – Frith

Executieve functies – Ozonoff

Executieve functies – Ozonoff

Theory of Mind (ToM) – Baron Cohen

Theory of Mind (ToM) – Baron Cohen

Filed under: