Kernkwaliteiten van Ofman

Je kwaliteiten ontdekken én interacties begrijpen

De kernkwaliteiten van Ofman hebben mij geholpen om interacties te begrijpen, wanneer gedragingen en standpunten van anderen en mijzelf in conflict waren.

Het mooie van de kernkwadranten is dat wat storend is in de ander, uiteindelijk leidt naar je eigen kwaliteiten. En naar de kwaliteiten van de ander. Het is een model waar beide partijen door kunnen groeien.

Kernkwadrantenkwadraat

Een voorbeeld: ik richt mijn werk heel efficiënt in. Dat is handig, omdat ik moeite hebt met schakelen, veranderingen en prikkelverwerking (dat wist ik toen nog niet). De collega met wie ik samenwerkte was erg van het netwerken. Dan deed hij dit, hield een praatje met zus, deed hij dat, hield en praatje met zo. Echt helemaal gek werd ik van hem. En hij van mij . Totdat ik de kernkwadranten-app op mijn ipad installeerde, en voor deze situatie inzag dat het inderdaad tegengestelde kwaliteiten waren.

De interactie was verder duidelijk. Volgens mij gaat het mis waar de interactie niet duidelijk is en er onuitgesproken belangen en verborgen agenda’s meespelen.

Mijn hele omniversum is in patronen gevat, en als de patronen, onbewust, niet meer kloppen, dan begin ik daar heel hard tegen aan te trappen om het linksom of rechtsom in die patronen terug te krijgen. Daarom vergis ik mij soms in mensen. En dan is kunnen de kernkwaliteiten van Ofman daarin duidelijkheid en rust brengen.

Autisten zijn over het algemeen inflexibel. Dat is de doorgeschoten variant van standvastig of stabiel. Naast stabiel zijn ze vaak loyale harde werkers, en ze leveren een constante kwaliteit van werk. Een kleine greep uit de stereotype kwaliteiten van autisten

 • eerlijk
 • integer
 • analytisch
 • nauwkeurig
 • perfectionistisch
 • gevoelig
 • intuïtief
 • gestructureerd
 • consequent
 • standvastig
 • toegewijd
 • loyaal
 • ruimhartig

Bekijk een grotere lijst met algemene kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën

 http://www.angenent.biz/krekelautismecoaching/images/poster.jpg

Filed under: