Relaties begrijpen en onderhouden

Relaties begrijpen en onderhouden

Sociale interacties, Interactiemodellen, de roos van Leary, kernkwaliteiten van Ofman, The Work, Relatieve leeftijd, Van harde naar zachte communicatie, Relaties: familie, vrienden, collega’s, leidinggevende, enzovoort.

Roos van Leary

Een interactie-model De Roos van Leary vertelt hoe anderen op jouw gedrag reageren en jij op andermans gedrag. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de persoonstypen van Jung of Belbin (die ervan uitgaan dat je specifieke persoonskenmerken hebt), zijn de kernkwaliteiten van Ofman en de Roos van Leary interactie modellen, die alleen uitgaan van bepaald gedrag op een bepaald moment in een … Lees verder Roos van Leary

Kernkwaliteiten van Ofman

Je kwaliteiten ontdekken én interacties begrijpen De kernkwaliteiten van Ofman hebben mij geholpen om interacties te begrijpen, wanneer gedragingen en standpunten van anderen en mijzelf in conflict waren. Het mooie van de kernkwadranten is dat wat storend is in de ander, uiteindelijk leidt naar je eigen kwaliteiten. En naar de kwaliteiten van de ander. Het … Lees verder Kernkwaliteiten van Ofman

Uitsluiting – pestgedrag begrijpen

“Alle mensen met autisme die ik ken zijn ooit gepest geweest”, zei de psychologe en ze knikte me vriendelijk toe. Ik sloeg mijn rugzak om en liep weg. Een klein zinnetje, als troost bedoeld, aan het einde van de sessie. (Bijna) alle mensen met autisme zijn ooit gepest geweest. Hoe komt dat? En wat zijn … Lees verder Uitsluiting – pestgedrag begrijpen

Conflicten begrijpen

Conflicten verklaard vanuit het model van RET Energievretend is het aantal conflicten waar ik tegenaan loop (of liever gezegd: gelopen ben) in mijn leven. Dat is kenmerkend voor autisme. Hoe kan dat? Hoe komt het dat autisten zo vaak ruzie hebben? Heel in het kort gezegd: omdat we de intentie van de ander niet begrijpen, … Lees verder Conflicten begrijpen

Een regenboog aan leeftijden – Delfos

Een regenboog aan leeftijden – Delfos (2001)

Het Socio-schema van Delfos Autisme is eerder een vertraging is in de ontwikkeling dan een beperking, volgens Martine Delfos. Zij spreekt over een regenboog aan leeftijden in de mens met autisme, daar kan ik mij op relationeel gebied aardig in vinden. Op de middelbare school ben ik doorgegaan voor absolute nerd. Dat dekte de lading aardig. Het is natuurlijk … Lees verder Een regenboog aan leeftijden – Delfos (2001)