Roos van Leary

Een interactie-model

De Roos van Leary vertelt hoe anderen op jouw gedrag reageren en jij op andermans gedrag.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de persoonstypen van Jung of Belbin (die ervan uitgaan dat je specifieke persoonskenmerken hebt), zijn de kernkwaliteiten van Ofman en de Roos van Leary interactie modellen, die alleen uitgaan van bepaald gedrag op een bepaald moment in een bepaalde situatie, Leary meer nog dan Ofman. Het kan best zijn dat je op het éne moment leidinggevend gedrag vertoont en op een aansluitend moment volgzaam gedrag vertoont.

https://i0.wp.com/media-cache-ec0.pinimg.com/736x/86/76/d2/8676d2d29bfdd48cf1e03559b3128a64.jpg?w=840

Het model vertelt hoe de ander geneigd is te reageren op een bepaald type gedrag, vanuit de positie van de ander. Bijvoorbeeld als jij volgend bent (samen, onder), en de ander zit bij aanvang in neutraal meewerkend gedrag (samen, midden), dan zal de ander waarschijnlijk boven gaan zitten, of jij moet hoger (meer midden) gaan zitten, zodat je samen uiteindelijk in een evenwicht komt. Door onder te zitten dwing je als het ware de ander tot leidend gedrag. Wanneer je meer initiatief gaat nemen, en verschuift naar ‘meewerkend’ zal de ander uit de ‘leiders-rol’ stappen en in de helpende rol gaan zitten.

Negatief gedrag roept bij de ander negatief gedrag op

Interessant is vooral de linkerkant, omdat tegen-gedrag meer tegen-gedrag oproept. Wanneer je linksboven zit, en competitie-gevoelig bent, zal een ander zich aangevallen voelen, en de competitie aangaan (nog hoger in links boven stappen), wat jouw competitiegevoel verder aanwakkert, waardoor je samen lekker richting ruzie wordt gedreven. Oplossingen hiervoor zijn om dan meer in de ‘samen’ hoek te komen, dat verloopt via de onderkant. Wanneer je de ander tot linksboven hebt gedreven, is de weg om naar rechtsboven te komen (idealiter zit je daar allebei) door eerst onder te gaan zitten en samen. Volgend en meewerkend gedrag helpt je uit een concurrentie-strijd te komen.

Autisten communiceren op inhoud. Dat roept weerstand op

Waarom is dit model zo handig bij autisme? (De linkerkant en de rechterkant van de roos van Leary) Voor autisten is over het algemeen op inhoud communiceren belangrijker dan op de relatie. Als je op louter inhoud communiceert, zit je in het midden of aan de linkerkant. Dus autisten zitten over het algemeen meer of in het midden (in het meest gunstige geval) of aan de linkerkant.

Het andere deel van de mensheid communiceert op relatie, die willen geen gelijk hebben, die willen samen tot een antwoord komen. Wanneer de ander een andere communicatiestijl heeft, kan dat leiden tot je niet begrepen voelen. Ik vraag me trouwens af hoe of het inderdaad zo is, dat de ander mij niet begrijpt als ik mij onbegrepen voel. Vaak blijkt achteraf dat de ander mij best begrijpt.

Communicatieproblemen liggen volgens dit model niet aan de één en niet aan de ander, maar aan de combinatie.

Onder of boven zitten is niet autisme-gerelateerd is. Met autisme kan je zowel boven als onder zitten. Onder zitten is gerelateerd aan een slecht zelfbeeld. Rechts zitten is dat niet.

Voor meer uitleg zie: http://learyacademy.nl/blog_leary/

 

Filed under: