collega met autisme

Werkrelaties – collega’s

Werken met collega’s, samen kunnen we alles

Uit mijn werk haal ik veel voldoening, iets met cijfertjes analyseren, helemaal mijn ding. Daarnaast heb ik in mijn werk contact met mensen. Die afwisseling maakt het soms lastig, soms luchtig.

Wat ik heel leuk vind om te doen is verandermanagement/proces verbeteringen. Vooral op het snijvlak van enerzijds “empowering”, kennisverbetering (de menskant) en anderzijds het optimaliseren van de processen zelf, het inbedden en uniformeren (de systeemkant). Dit doe ik naast mijn reguliere werkzaamheden.

Ik heb iemand nodig die in andere dingen goed is dan ik

Mijn tekortkoming is dat ik het niet alleen kan doen. Ik heb iemand nodig die de vliegen voor me afvangt. Die weet hoe mensen zich ten opzichte van elkaar verhouden, die weet hoe de politieke lijntjes lopen. Die weet wat je wanneer en vooral niet moet zeggen. Die de soms simpelste en meest voor de hand liggende dingen weet, die mij om de één of andere bizarre reden volledig ontgaan.

Wat ik wel en niet kan ligt daardoor mijlenver uit elkaar. Een groep in beweging krijgen, een analyse maken, nieuwe ideeën op tafel krijgen, deze (al dan niet met een groep) structureren en tot een visie/plan maken, inclusief een plan van aanpak en een communicatieplan, dat kan ik. Dat is op basis van patroonherkenning en daar draai ik mijn hand niet voor om.

Wat ik wel en niet kan ligt mijlenver uit elkaar

Weten wat je wel en niet kan zeggen, weten wanneer iemand is uitgesproken, op het moment zelf aanvoelen wat iemand wil, of wat iemand leuk vindt, hoe de hiërarchische vork in de steel zit, dat kan ik allemaal niet. En zonder deze vaardigheden kom je niet tot de eerste set vaardigheden (waar ik gek genoeg heel goed in ben). Want mijn Theory of Mind, die is niet zo denderend ontwikkeld. In de praktijk moet ik daarom altijd SAMEN werken met mensen met aanvullende kwaliteiten, om op mijn top te kunnen presteren.

In mijn huidige functie heb ik geen contact met klanten. Vroeger had ik dat wel, op zich ging het me nog redelijk af, maar het is niet een vaardigheid waar echt mijn kracht ligt. Daarentegen kan ik heel doortastend en precies schrijven, maar ik ben soms te bot. Als tussenoplossing schrijf ik nu regelmatig concept teksten/mails, die ik aan collega’s stuur (die heel blij zijn met mijn teksten en verwoordingen), zij controleren de tekst op vriendelijkheid, en zij versturen deze tekst, et voìla, perfecte autisme/NT-samenwerking.

collega met autisme
Autistische collega op de werkvloer. Analytisch sterk, maar beperkter in het maken van contact

Vanuit je kwaliteiten

Samenwerken vanuit ieders kwaliteiten

Samen werken is de werksituatie bekijken vanuit je kwaliteiten: jij kan dingen heel goed waar je collega meer moeite voor moet doen, en zij/hij kan andere dingen goed, die niet echt jouw ding zijn. Prima team toch? Je kan niet alles zelf (perfect) doen. Toen ik dit met enige verbazing, kort na mijn diagnose, over de kamer riep, moesten mijn collega’s lachen.

Niet alles kunnen is geen falen

“Dat weten wij allang”, zei er eentje, “maar door jouw autisme zie je dat niet, dat anderen ook niet alles kunnen.”
Ze had gelijk. Het is geen falen als je niet alles kan. Het is menselijk. En je wordt gewaardeerd om wat je wel kan.