Werkrelaties – de bedrijfsarts

bedrijfsarts

Vroeg of laat komt de bedrijfsarts in beeld.

Meestal omdat één van de veelvoorkomende comorbiditeiten opspeelt. Bijvoorbeeld een depressie of een burn-out.

Belangrijk in de beleving van de relatie met de bedrijfsarts is volgens mij bij wie het initiatief ligt, wie de controle heeft. Of je helder voor ogen hebt wat je belang is en of je het gevoel hebt dat de ander er is om jou te helpen.

Zelf heb ik goede ervaringen met de bedrijfsarts. Hoewel er geen directe aanleiding toe was, had ik de bedrijfsarts gevraagd hoe ik mijn diagnose vorm kan geven in mijn werksituatie. Met name hoe ik mijn energieniveau op kan krikken en hoe ik een eventuele toekomstige burn-out kan voorkomen, dat waren mijn hulpvragen.

Zorg dat je je hulpvraag duidelijk hebt, en dat het initiatief bij jou ligt

Het zal niet voor iedereen zo zijn, voor mij is het makkelijker wanneer ik er belang bij heb, de initiatiefnemer ben en mijn hulpvragen duidelijk heb. Op advies van de bedrijfsarts heb ik mijn baan meer aangepast aan mij. Dat is minder radicaal dan een nieuwe baan, en ik vind mijn werk erg leuk. Hoewel ik altijd moe was (ben), dat hoort blijkbaar bij mij. Er zijn daarvoor goede oplossingen mogelijk (minder uren, alle schoolvakantie vrij nemen, deel vanuit huis werken, andere portefeuille, etc. ).

Door mijn werkgever ben ik in het verleden soort van gesommeerd een ziektedag te nemen omdat ik dreigde dusdanig over mijn grenzen te gaan, dat een kortdurende ziekmelding een juiste interventie was om een langere periode van afwezigheid te voorkomen. Een goede werkgever begrijpt dat.

Laat je bedrijfsarts weten hoe jij in elkaar zit, dan kan je passende hulp krijgen

De overeenkomst tussen de paar bedrijfsartsen die ik heb bezocht in de afgelopen vijfentwintig jaar was dat ze allemaal hard op de rem hebben getrapt, omdat ik bij veranderingen in mijn privé-omstandigheden mij als een bezetene op het werk stortte. Bij een overlijden, verhuizing, of andere stress ga ik harder werken. Daarom ben ik preventief naar de bedrijfsarts gestuurd, en toen had ik nog geen diagnose.

Als je een burn-out hebt (gehad) is de rek er uit, dan ben je verder van huis. Ik prijs mij daarom gelukkig met leidinggevenden en bedrijfsartsen die er altijd voor hebben gezorgd dat mij dit tot nog toe niet is overkomen.

Filed under: