Archief

De soort van officiële definitie – DSM 5

De soort van officiële definitie – DSM 5

In het handboek dat psychiaters in Nederland gebruiken bij het diagnosticeren van autisme, de DSM 5, staat ongeveer de volgende definitie van autisme:

De diagnose ASS wordt gesteld bij afwijkingen in twee domeinen: sociale communicatie en interactie en beperkt en repetitief gedrag. In het eerste domein (A) moet aan alle criteria worden voldaan, in het tweede domein (B) moet aan twee van de vier criteria worden voldaan.

(A): Persisterende tekortkomingen in de sociale communicatie en sociale interactie in uiteenlopende situaties.

  • Tekortkomingen in de sociaal-emotionele wederkerigheid
  • Tekortkomingen in het non-verbale communicatieve gedrag dat gebruikt wordt voor sociale interactie.
  • Tekortkomingen in het ontwikkelen, onderhouden en begrijpen van relaties

(B): Beperkte, repetitieve gedragspatronen, interesses of activiteiten

  • Stereotiepe of repetitieve motorische bewegingen, gebruik van voorwerpen of spraak.
  • Hardnekkig vasthouden aan hetzelfde, inflexibel gehecht zijn aan routines of geritualiseerde patronen van verbaal of non-verbaal gedrag.
  • Zeer beperkte, gefixeerde interesses die abnormaal intens of gefocust zijn.
  • Hyper- of hyporeactiviteit op zintuiglijke prikkels of ongewone belangstellingen voor de zintuiglijke aspecten van de omgeving.

(C) De symptomen moeten aanwezig zijn in de vroege ontwikkelingsperiode (maar kunnen soms pasvolledig manifest worden wanneer de sociale eisen de begrensde vermogens overstijgen, of kunnen wordengemaskeerd door op latere leeftijd aangeleerde strategieën).

(D) De symptomen veroorzaken klinisch significante lijdensdruk of beperkingen in het sociale of beroepsmatige functioneren of het functioneren op andere belangrijke terreinen.

(E) De symptomen kunnen niet beter worden verklaard door een verstandelijke beperking of een globale ontwikkelingsachterstand.